d 01.10.2013  Zakończyła się realizacja dowstaw sprzętu, które nasza firma nadzorowała dla konsorcium ORTI - Koncept. W trzech województwach dostarczono i uruchomiono 10 tyś komputerów w urzędach skarbowych i izbach.

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informację o naszej działalności zapisz się do naszej sybskrypcji:
Polska Poczta Elektroniczna S.A. obrała sobie za cel profesjonalne dostarczanie rozwiązań informatycznych, głównie w dziedzinie przekazywania informacji elektronicznych za pomocą sieci internet. Filozofią naszego działania jest wykorzystywanie wiedzy i doświadczenia osób związanych z rynkiem IT do projektowania nowoczesnych produktów informatycznych, a także budowania strategii rozwoju usług IT we współczesnych przedsiębiorstwach.

Kiedyś wystarczył komputer
i odpowiedni program ...

Dziś coraz częściej musimy dostosowywać nasze systemy informatyczne do zmieniających się przepisów prawa, szczególnie filskalnego. Proponujemy nowy system obsługi drukarek fiskalnych ukierunkowany jest do zastosowań w średnich i dużych firmach wykorzystujących centralny system informatyczny. Obowiązek ewidencji na urządzeniach fiskalnych sprzedaży bezosobowej (paragonowej) dublujący funkcje posiadanego systemu sprzedaży.

więcej

 


Usługi Mobilnych Expertów

Niniejsza usługa polega na zdalnym administrowaniu serwerem znajdującym się w Państwa Szkole. Usługa realizowana jest w oparciu o umowę o współpracy i serwisie. W myśl postanowień tej umowy, przenoszą Państwo na nas ciężar administracji serwerem SBS.

więcej

2Pe - Polska Poczta Elektroniczna SA (c) 2014 | Warunki prawne | Polityka prywatności